Spin-off (2023)

Kunstpakhuset, Ikast (DK), 22. April – 4. Juni 2023

Spin-off består af 15 nye malerier, der bliver vist første gang i Kunstpakhuset. De 13 malerier i samme format er installeret på de to vægge i det aflange rum. De to sidste i højformat er installeret således, at de kan rotere ved den besøgenes aktivering af værket. På endevæggen looper videoprojektionen Mirror (2019), der både fungerer som selvstændigt værk, men også binder udstillingen smukt sammen ved at tematisere den evindelige proces i Tainas malerier. 

Det aflange udstillingsrum og malerierne på væggene er oplyst af to baner lysstofrør, der løber parallelt med gulvet, langs begge sidder af rummet. Installationen skaber en gang, der leder den beskuende fra den ene ende af rummet langs væggen til endevæggen og ned langs den modsatte side. Beskueren sendes i en retning, hvor malerierne opleves ét efter ét og inviterer til at få øje på gentagelserne i maleriernes figurer. 

Lysgangen viser en retning, der understreger udstillingens konceptuelle sprog. Brydes barrieren, kan beskueren træde ind foran lyset og betragte malerierne på nærmere hold og betragte malerteknikkerne helt ned til de enkelte penselstrøg. Malerierne der kan roteres, inviterer til en åben læsning, der aktivt lader beskueren tage stilling til motivet, der ændrer udtryk efter hvordan det vender. 

“I min værkpraksis undersøger jeg gestussen at male med gestussen at iagttage, i et meditativt loop, som står i kontrast til handlingen, at hastigt scrolle igennem det ene digitale billedeflow efter det andet. I denne serie af malerier arbejder jeg med motiver af symmetriske mønstre. Jeg er interesseret i, hvordan aflæsningen af mønsteret leder og fordeler blikket rundt på hele lærredet, i en slags koreografi, som mimer bevægelserne i et tegnsystem.

Ligesom et tegnsystem er baseret på regler for form og sammensætningen af tegn, for at skabe mening, er min maleproces i denne serie af malerier, baseret på en række forudbestemte regler. Disse regler viser sig i form og farvepalet, som jeg både “rykker rundt på” og gentager fra et maleri til det næste. 

I udstillingen Spin-off undersøger jeg, hvordan et enkelt maleris skabelsesproces afføder nye kombinationer for form og farve, og hvordan det enkelte maleri kan betragtes og afkodes som et selvstændigt værk, samtidig med at det fungerer som bindeled i den samlede billederække”. Citat af Anna Taina.

I Spin-off arbejdes der med et abstrakt formsprog, som bevæger sig på grænsen til det figurative. De strengt kontrollerede mønstre, mimer og bevæger sig på kanten af genkendelige symboler, et slags tegnsystem eller et alfabet, dog uden en cementeret semantik, men i stedet et åbent (billede)sprog. Således tematiserer Taina menneskets evne og trang til at identificere og skabe betydning selv i abstrakte former. 

Tainas praksis kredser om maleriet med stringente motiver, der består af brede penselstrøg. Til trods for at de installerede malerier virker afsluttede og fuldendte, er der ved nærmere eftersyn altid et spor af en proces. Et spor der afslører den del af tilblivelsesprocessen, der er intuitiv og ukontrollabel. En leg med malingens struktur og de lag der tilføres og opbygger billedet. Arbejdet med farverne i grafiske mønstre går i dialog. Fladen fremstår i nogle af værkerne som et flimrende billede, i det at forgrund, mellemgrund og baggrund ikke er defineret. De skifter nærmere plads jo mere man betragter værkerne. 

Hvad maleriet er, gør og kan synes at være en evig undersøgelse for Taina. Som beskuer er det interessant at følge den næste undersøgelse, ikke blot som enkelt værk eller som serie, men som en del af en større praksis, der bliver ved med at udforske maleriet som medium. 

Skrevet af Anna Olivia Høite. Cand. mag. i visuel kultur og kunsthistorie 

Spin-off er støttet af Statens Kunstfong & L.F. Foghts Fond